#NIETHOUDBAAR

Duurzame melk kán.
Als de supermarkten meewerken.

Er is meer mis met onze melk dan je op het eerste gezicht zou denken. Steeds meer koeien staan in grote stallen en komen niet meer in de wei. Ze krijgen importsoja uit Zuid-Amerika te eten, waarvoor oerwoud is gekapt. En dan hebben we het nog niet over het enorme mestoverschot en de weidevogels die verdwijnen.

Het is allemaal te herleiden tot één oorzaak. De prijs die de boeren van de supermarkten betaald krijgen voor hun melk.

Teken de petitie

Wij eisen een eerlijke prijs voor duurzame melk

Terwijl de consumentenprijs voor een pak melk de afgelopen jaren gelijk is gebleven, krijgt de boer steeds minder betaald . Vaak zelfs minder dan de kostprijs. Veel boeren moeten daardoor noodgedwongen stoppen. Juist kleine boeren, die vaak duurzamer werken.

37ct / liter
6ct / liter
43ct / liter
liter melk
kostprijs
eerlijke prijs

Om dat te veranderen eisen wij van supermarkten dat zij aan boeren een fatsoenlijke prijs betalen voor hun melk: 43 cent per liter. Want boeren hebben 37 cent per liter nodig om weer gewoon hun brood te verdienen. En met nog eens 6 cent extra kunnen ze duurzamer produceren en aan de volgende vier eisen voldoen:

eis 1 eis 2 eis 3 eis 4

Koeien in de wei

Koeien moeten minstens 120 dagen per jaar 6 uur in de wei lopen. Hoe meer uren weidegang, hoe hoger de vergoeding moet zijn. Zo kunnen boeren die nu koeien jaarrond op stal houden de overstap maken naar weidegang.

Kosten: + 2 cent/liter

Aandacht voor weidevogels

Weidevogels moeten op het boerenland de bescherming krijgen die zij verdienen. Manieren hiervoor zijn later maaien, voldoende natuur op het bedrijf, een hoger waterpeil en meer koeien in de wei. Door een hogere melkprijs kunnen boeren hun grond hier geschikt voor maken.

Kosten: + 1,8 cent/liter

Lokaal geteeld veevoer

Koeien moeten alleen regionaal voer krijgen. Nu komt soja voor veevoer vrijwel altijd uit Zuid-Amerika. Dat gaat ten koste van het oerwoud en de lokale bevolking. En het is helemaal niet nodig. Met een hogere melkprijs kunnen boeren het veevoer lokaal (of in Europa) telen.

Kosten: + 0,5 cent/liter

Mest uitrijden op eigen land

Mest moet op eigen grond uitgereden worden. Dat betekent dat we minder mest kunnen produceren. Minder mest betekent minder broeikasgassen, ammoniak, vervuiling, transport en een verbetering van de biodiversiteit. Met een hogere melkprijs kunnen boeren meer grond kopen of minder koeien houden.

Kosten: + 1,7 cent/liter

Toename koeien op stal

(koeien permanent op stal) bron: CBS

100%toename

284.000 meer koeien op stal
284.000 2006
568.000 2015

Afname grutto's

(de afgelopen 40 jaar) bron: CBS/Sovon

72,5%afname

87.000 minder broedparen
120.000 1975
33.000 2015

Afname oerwoud

(in Brazilië t.b.v. veevoer) bron: FAO

9,6%afname

verloren bos: 54 mln hectare
572 mln ha 1995
517 mln ha 2015

Toename mest

(in de rundveehouderij) bron: CBS

529%toename

48,65 mld kg meer mest
11,35 mld kg 2000
60 mld kg 2015
MD-Infographics-v20RS6

Bekijk alle eisen

problems-notxt

Eis 1: Koeien in de wei

Het probleem

Toename koeien op stal

(koeien permanent op stal) bron: CBS

100%toename

284.000 meer koeien op stal
284.000 2006
568.000 2015

De oplossing

Koeien moeten minstens 120 dagen per jaar 6 uur in de wei lopen. Hoe meer uren weidegang, hoe hoger de vergoeding moet zijn. Zo kunnen boeren die nu koeien jaarrond op stal houden de overstap maken naar weidegang.

Kosten: + 2 cent/liter

Eis 2: Aandacht voor weidevogels

Het probleem

Afname grutto's

(de afgelopen 40 jaar) bron: CBS/Sovon

72,5%afname

87.000 minder broedparen
120.000 1975
33.000 2015

De oplossing

Weidevogels moeten op het boerenland de bescherming krijgen die zij verdienen. Manieren hiervoor zijn later maaien, voldoende natuur op het bedrijf, een hoger waterpeil en meer koeien in de wei. Door een hogere melkprijs kunnen boeren hun grond hier geschikt voor maken.

Kosten: + 1,8 cent/liter

Eis 3: Lokaal geteeld veevoer

Het probleem

Afname oerwoud

(in Brazilië t.b.v. veevoer) bron: FAO

9,6%afname

verloren bos: 54 mln hectare
572 mln ha 1995
517 mln ha 2015

De oplossing

Koeien moeten alleen regionaal voer krijgen. Nu komt soja voor veevoer vrijwel altijd uit Zuid-Amerika. Dat gaat ten koste van het oerwoud en de lokale bevolking. En het is helemaal niet nodig. Met een hogere melkprijs kunnen boeren het veevoer lokaal (of in Europa) telen.

Kosten: + 0,5 cent/liter

Eis 4: Mest uitrijden op eigen land

Het probleem

Toename mest

(in de rundveehouderij) bron: CBS

529%toename

48,65 mld kg meer mest
11,35 mld kg 2000
60 mld kg 2015

De oplossing

Mest moet op eigen grond uitgereden worden. Dat betekent dat we minder mest kunnen produceren. Minder mest betekent minder broeikasgassen, ammoniak, vervuiling, transport en een verbetering van de biodiversiteit. Met een hogere melkprijs kunnen boeren meer grond kopen of minder koeien houden.

Kosten: + 1,7 cent/liter

Doe mee en zet de verandering in gang

Duurzaam geproduceerde melk en een eerlijke melkprijs voor boeren. Samen kunnen we de verandering in gang zetten. Er zijn verschillende manieren waarop jij kunt helpen.

Doe mee

Meer weten over de campagne?

Er is veel mis met de manier waarop we ons voedsel produceren. Als het aan Milieudefensie ligt komt daar verandering in. Wil je weten waarom het anders moet en waarom wij beginnen bij melk? Of wat we allemaal doen? Lees hier meer.

Lees meer